Đang tải...

Dự án tiêu biểu

01

/

05

Các dự án đã triển khai

Văn phòng Honda Việt Nam

Văn phòng Honda Việt Nam

Tư vấn & Giải pháp chiếu sáng: Aulight. Cung cấp đèn led cao cấp: 
Euroled, Auled. Hoàn thiện thi công lắp đặt:Tháng 12/2022

Xem chi tiết
Công ty thực phẩm Minh Dương

Công ty thực phẩm Minh Dương

Tư vấn & Giải pháp chiếu sáng: Aulight. Cung cấp đèn led cao cấp: 
Euroled, Auled. Hoàn thiện thi công lắp đặt:Tháng 12/2022

Xem chi tiết
Hệ thống lẩu nấm Gia Khánh

Hệ thống lẩu nấm Gia Khánh

Tư vấn & Giải pháp chiếu sáng: Aulight. Cung cấp đèn led cao cấp: 
Euroled, Auled. Hoàn thiện thi công lắp đặt:Tháng 12/2022

Xem chi tiết
Nhà máy chế tạo Biến thế KCN Quang Minh

Nhà máy chế tạo Biến thế KCN Quang Minh

Tư vấn & Giải pháp chiếu sáng: Aulight. Cung cấp đèn led cao cấp: 
Euroled, Auled. Hoàn thiện thi công lắp đặt:Tháng 12/2022

Xem chi tiết
Nhà máy dệt Bắc Ninh

Nhà máy dệt Bắc Ninh

Tư vấn & Giải pháp chiếu sáng: Aulight.

Cung cấp đèn led cao cấp: Euroled, Auled.

Hoàn thiện thi công lắp đặt: Tháng 12/2022

Xem chi tiết
Vietinbank Kon Tum

Vietinbank Kon Tum

Tư vấn & Giải pháp chiếu sáng: Aulight. Cung cấp đèn led cao cấp: 
Euroled, Auled. Hoàn thiện thi công lắp đặt:Tháng 12/2022

Xem chi tiết

Đối tác

Thông báo
Đóng